Leren

leren

Leerachterstanden kunnen grotendeels opgevangen en weggewerkt worden door logopedische therapie. Naargelang het deelgebied spreken we van:

  • Leesachterstand
  • Spellingsachterstand
  • Rekenachterstand
leren

Leerstoornissen zijn hardnekkige leerproblemen die ondanks de continue begeleiding en inzet van het kind aanwezig blijven. Bovendien mogen de leerstoornissen niet veroorzaakt worden door een andere problematiek. Deze diagnose wordt gesteld na overleg (bv. arts, clb, (zorg) leerkracht of eventueel andere betrokken partijen). Er wordt gekeken hoe het kind best geholpen kan worden (bv. meer tijd bij de toetsen, hulpkaarten etc.).

leren

Naargelang het deelgebied spreken we van:

  • Dyslexie
  • Dyscalculie

Let op deze leerstoornissen kunnen ook samen voorkomen of gepaard gaan met andere problemen (bv. aandachtsproblemen). In de therapie wordt steeds rekening gehouden met alle capaciteiten en eventuele beperkingen van een kind. Ieder kind is anders en heeft nood aan een op maat gemaakt therapieplan.

leren

Bij het behandelen van de kinderen staat leerplezier erg centraal. Het uiteindelijke doel is om het kind zo zelfzeker en zelfredzaam mogelijk te maken met zijn of haar stoornis en dit in alle mogelijke settingen