Tarieven

Graag breng ik u als geconventioneerd logopediste op de hoogte van de officiële tarieven in het kabinet, gepubliceerd door het RIZIV en geldig vanaf 01/01/2024.

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige honoraria alsook een vereenvoudigd overzicht van de terugbetalingen onder de verplichte verzekering. U kan hier ook het officiële document van het RIZIV downloaden.

Tegemoetkoming verplichte verzekering (gewoon verzekerde)

Prestatie Tarief Remgeld Terugbetaling
Bilanzitting aanvang 30 min. (max. 5 zittingen) € 42,75 € 7,50 € 35,25
Sessie van 30 minuten in de praktijk € 36,14 € 5,50 € 30,64
Sessie van 60 minuten € 72,59 € 11,00 € 61,59

Tegemoetkoming verplichte verzekering (verhoogde tegemoetkoming)

Prestatie Tarief Remgeld Terugbetaling
Bilanzitting aanvang 30 min. (max. 5 zittingen) € 42,75 € 3,00 € 39,75
Sessie van 30 minuten in de praktijk € 36,14 € 2,00 € 34,14
Sessie van 60 minuten € 72,59 € 4,50 € 68,09

De therapieën gaan steeds door in het kabinet.

Indien u niet in aanmerking komt voor de verplichte verzekering dan bestaat meestal de mogelijkheid om terugbetaling te krijgen via de aanvullende verzekering. De tussenkomst en het aantal sessies is afhankelijk van de mutualiteit waarbij u aangesloten bent. U neemt hiervoor best contact op met uw eigen mutualiteit. Het honoraria per sessie/bilanzitting is hetzelfde als bij de verplichte verzekering.

Sinds 01/09/2023 wordt op de praktijk bij de nieuwe aanmeldingen die onder de verplichte verzekering vallen niet meer gewerkt met het derdebetalerssysteem. U betaalt het volledige bedrag en krijgt uw terugbetaling na het indienen van uw getuigschrift.