TAAL

Vertraagde taalontwikkeling of taalstoornis

De taal van een kind kun je op verschillende manieren beluisteren. Zo kun je letten op de woorden die hij begrijpt, kent en gebruikt en of hij verbanden kan leggen. Maar ook de zinsbouw in zijn of haar verhalen zeggen iets over de taal van een kind en of hij langere, ingewikkelder zinnen begrijpt. Verder kun je kijken naar hoe een kind rekening houdt met de ander in zijn verhalen, zoals het begrijpen en hanteren van de regels van communicatie.

Sommige kinderen zijn laat met het leren praten. Er is dan sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Bij andere kinderen verloopt de taalontwikkeling anders dan bij de meeste leeftijdgenootjes het geval is en is het taalprobleem hardnekkig. Dan is er sprake van een afwijkende taalontwikkeling, ook wel taalstoornis genoemd.

Dysfasie

Dit is een taalontwikkelingsstoornis waarbij het kind meer begrijpt van wat anderen zeggen dan het zelf kan zeggen. Uiteraard zijn er verschillende graden van ernst en wordt het beeld sterk gekleurd door de leeftijd. Dysfasie wordt multidisciplinair gediagnosticeerd. Dit betekent dat het kind, naast een grondig logopedisch onderzoek bij de logopedist, ook onderzocht wordt door andere disciplines zoals een kinderneuroloog, psycholoog, etc.

Volwassen met taalproblemen ten gevolge van een hersenletstel (afasie) worden op de praktijk niet behandeld en worden doorverwezen.