OMFT

Afwijkende mondgewoonten als duim-, vinger-, speenzuigen, nagelbijten, mondademen of een afwijkend slikpatroon kunnen onbalans in het functioneren van de mondspieren veroorzaken. De gevolgen hiervan zijn mogelijks te zien in de gebits- of kaakvorm of hoorbaar in de spraak (lispelen of slissen). Oromyofunctionele therapie (OMFT) is erop gericht om via oefening het evenwicht tussen de spieren in en om de mond (orofaciale spieren) opnieuw te herstellen.

Meten is weten, op de praktijk worden de orofaciale spieren daarom opgemeten en opgevolgd met de measuring station 430.

In augustus 2020 volgde ik een zeer boeiende meerdaagse cursus in verband met oromyofunctionele therapie.