AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

Openmond gedrag bij kinderen

De meeste mensen ademen door hun neus, tenzij de neusdoorgang onvoldoende is. Er zijn verschillende factoren die de neusdoorgang kunnen vernauwen. Verkoudheden en allergie├źn zijn hier voorbeelden van. Er wordt dan tijdelijk meer door de mond geademd. Als dit mondademen blijft bestaan terwijl de neus weer doorgankelijk is, wordt de neus nauwelijks meer gebruikt en kunnen de mondspieren verslappen. Dit heeft verschillende gevolgen. Bij mondademen ligt de tong vaak laag onder in de mond ligt. De tong wordt dan tussen de tanden geperst bij het slikken. Doordat de tong tijdens dit afwijkend slikken telkens tegen de tanden duwt, kunnen de tanden scheef gaan staan. Bij kinderen is het belangrijk dat de problemen zo snel mogelijk aangepakt worden, liefst voor de tandenwissel zodat een orthodontische behandeling voorkomen kan worden.

Foutief slikpatroon bij kinderen of volwassenen (dysfagie)

Eten en drinken zijn complexe processen waarbij veel spieren en zenuwen betrokken zijn en allemaal op elkaar afgestemd moeten bewegen: hand- en armspieren, gezicht- en kaakspieren, de tong, de keel en slokdarmspieren. Een probleem hierin kan eet- en slikproblemen veroorzaken. Bij volwassenen kan de oorzaak een neurologisch letstel zijn. Afhankelijk van de oorzaak kunnen de slikproblemen tijdelijk of blijvend van aard zijn. De slikstoornis kan ook verergeren bij progressieve ziektes zoals MS, ALS of de ziekte van Parkinson. De behandeling zal dus ook afhangen van de aard van de aandoening en op die manier individueel aangepast worden.