LEREN

Leerproblemen kunnen grotendeels opgevangen en weggewerkt worden door logopedische therapie. Naargelang het deelgebied spreken we van:

Leerstoornissen zijn hardnekkige leerproblemen die ondanks de continue begeleiding en inzet van het kind aanwezig blijven. Bovendien mogen de leerstoornissen niet veroorzaakt worden door een andere problematiek. Deze diagnose kan enkel gesteld worden na multidisciplinair overleg (arts, clb, school, of eventueel andere betrokken partijen). Er wordt in een multidisciplinair overleg gekeken hoe het kind best geholpen kan worden (bv. meer tijd bij de toetsen, hulpkaarten etc.). Het uiteindelijke doel is om het kind zo zelfzeker en zelfredzaam mogelijk te maken met zijn of haar stoornis en dit in alle mogelijke settings. Bij het behandelen van de kinderen staat leerplezier erg centraal.

Naargelang het deelgebied spreken we van:

Let op deze leerstoornissen kunnen ook samen voorkomen of gepaard gaan met andere problemen (bv. aandachtsproblemen). In de therapie wordt steeds rekening gehouden met alle capaciteiten en eventuele beperkingen van een kind. Ieder kind is anders en heeft nood aan een op maat gemaakt therapieplan.