Tarieven

Ik ben een geconventioneerd logopediste. Dat wil zeggen dat ik de tarieven hanteer die wettelijk vastgelegd zijn door het RIZIV.

In onderstaande tabel kunt u de tarieven aflezen (laatste wijziging dateert van 01/01/2021):

Logopedische verstrekking Honoraria Tegemoetkoming Remgeld
bilanzitting (per sessie van 30 min., max. 5 sessies) € 33,16 € 25,66 € 7,50
evolutiebilan € 47,27 € 36,27 € 11,00
therapie van 30 min. € 28,33 € 22,83 € 5,50
therapie van 60 min. € 56,89 € 45,89 € 11,00

De therapie gaat door in het kabinet.
Deze tarieven gelden enkel voor stoornissen die in de nomenclatuur opgenomen werden. Bij een goedkeuring van de mutualiteit krijgt u van onderstaande bedragen steeds 75% terugbetaald. Stoornissen zoals articulatiestoornissen, e.d. worden niet terugbetaald aan het wettelijke tarief, maar veel mutualiteiten bieden hiervoor wel een aanvullende verzekering aan. Neem contact op met uw eigen mutualiteit om hierover meer informatie te krijgen.

Binnen de praktijk werk ik volgens het 'derdebetalerssysteem'. Dit wil zeggen dat de patiënt enkel het remgeld moet betalen, de rest van het bedrag wordt door de mutualiteit betaalt. Deze regeling is niet mogelijk bij aanvragen via aanvullende verzekering. In dat geval moet de patiënt het volledige bedrag betalen en stort de mutualiteit de tegemoetkoming terug op de rekening van de patiënt.